KHOA CƠ BẢN

 

1. Hình ảnh Khoa Cơ bản

 

2. Lịch sử phát triển

- Khoa được thành lập vào ngày 24 tháng 03 năm 2015

- Từ năm 2015 đến năm 2017  Cô: Nguyễn Thị Hoài - Trưởng Khoa

- Từ năm 2017 đến nay            Cô: Đoàn Thị Huệ      - Phó khoa

3. Cơ cấu tổ chức:

   

 

 

4. Đội ngũ khoa:

- Tổng số cán bô Khoa gồm: 05 đồng chí

- Trình độ:

+ Nghiên cứu sinh: 0 đồng chí

+ Thạc sĩ: 0 đồng chí

+ Kỹ sư: 0 đồng chí

+ Cử nhân: 5 đồng chí

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

KHOA CƠ BẢN

( tính từ ngày 25 tháng 06 năm 2017)

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đoàn Thị Huệ

Cử nhân

Phụ Trách Khoa

01653.228.229

doanhuekcbcdxd@gmail.com

2

Nguyễn Đức Mạnh

Cử nhân

Giảng  viên

0971.007.166

dumanhkcbcdxd@gmail.com

3

Đỗ Phương Thúy

Cử nhân

Giảng  viên

01679.363.842

thuykcbcdxd@gmail.com

4

Lê Phương Thúy

Cử nhân

Giảng  viên

0989.698.658

lephuongthuycdxd@gmail.com

5

Trương Thị My

Cử nhân

Giảng  viên

01636.138.048

tramykcbcdxd@gmail.com

 

5. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức quá trình đào tạo;

- Tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, hiệu chỉnh nội dung chương trình các môn học chung mà Khoa đảm nhận. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như đăng ký làm thiết bị mô hình học cụ cho bài giảng để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi, kèm cặp giúp đỡ học sinh yếu kém;

- Phối hợp với các phòng khoa khác để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và quản lý.


6. Những thành tích đã đạt được:

- Bằng khen của Bộ Xây dựng các năm: 2014 - 2015

- Tập thể lao động xuất sắc: 2014 - 2015

- Có 01 giáo viên giỏi cấp Tỉnh; 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn