GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO ĐẠO - CAO ĐẲNG
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Điện dân dụng Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Điện công nghiệp Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Trắc địa công trình Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn