GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO ĐẠO - TRUNG CẤP
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN - NƯỚC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NỀ - HOÀN THIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CỐT THÉP - HÀN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRĂC ĐỊA CÔNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ XẾP DỠ CƠ GIỚI TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SẢN XUẤT GỐM XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN - NƯỚC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NỀ - HOÀN THIỆN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CỐP PHA - GIÀN GIÁO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ BÊ TÔNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CỐT THÉP - HÀN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chi tiết
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) Chi tiết
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN – NƯỚC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CỦA HSSV TỐT NGHIỆP NGHỀ ĐIỆN – NƯỚC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CỦA HSSV TỐT NGHIỆP NGHỀ MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CỦA HSSV TỐT NGHIỆP NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CỦA HSSV TỐT NGHIỆP NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
CHUẨN ĐẦU RA CỦA HSSV TỐT NGHIỆP NGHỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MÓN ĂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Chi tiết
Chương trình đào tạo Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn Chi tiết
Chương trình đào tạo Nghề Kế toán doanh nghiệp Chi tiết
Chương trình đào tạo Nghề Điện - nước Chi tiết
Chương trình đào tạo Nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Chi tiết
Chơng trình đào tạo Nghề May thời trang Chi tiết
Trung cấp Cốt thép - Hàn Chi tiết
Trung cấp Cấp thoát nước Chi tiết
Trung cấp Hàn Chi tiết
Trung cấp Điện dân dụng Chi tiết
Trung cấp Điện công nghiệp Chi tiết
Trung cấp Trắc địa công trình Chi tiết
Trung cấp Kỹ thuật xây dựng Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn