GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO ĐẠO - NGHỀ
Quyết định về việc ban hành chuẩn đàu ra các ngành, nghề đào tạo hệ chính quy, trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề May công nghiệp Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Sản xuất gốm xây dựng Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Điện - nước Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Nề - Hoàn thiện Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Copha - Giàn giáo Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Bê tông Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Cốt thép hàn Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Cấp thoát nước Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Cơ điện nông thôn Chi tiết
Chương trình đào tạo nghề Điện dân dụng Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Hàn Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Trắc địa công trình Chi tiết
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề Tin học văn phòng Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT NGHỀ MAY THỜI TRANG Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT NGHỀ ĐIỆN - NƯỚC Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT NGHỀ NỀ - HOÀN THIỆN Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT NGHỀ CÔT THÉP - HÀN Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGIỆP Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ứng dụng phần mềm) Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Chi tiết
CƠ SỞ VẬT CHẤT CHUNG PHỤC VỤ ĐÀO TẠO Chi tiết
Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn Chi tiết
Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề May công nghiệp Chi tiết
Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Tin học văn phòng Chi tiết
Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Điện - nước Chi tiết
Sơ cấp nghề Cốp pha - Giàn giáo Chi tiết
Sơ cấp nghề Bê tông Chi tiết
Sơ cấp nghề Kỹ thuật xây dựng Chi tiết
Sơ cấp nghề Cơ điện nông thôn Chi tiết
Sơ cấp nghề Cốt thép - Hàn Chi tiết
Sơ cấp nghề Cấp thoát nước Chi tiết
Sơ cấp nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp Chi tiết
Sơ cấp nghề Sản xuất gốm xây dựng Chi tiết
Sơ cấp nghề Hàn Chi tiết
Sơ cấp nghề Điện dân dụng Chi tiết
Sơ cấp nghề Điện công nghiệp Chi tiết
Sơ cấp nghề Trắc địa công trình Chi tiết
Sơ cấp nghề Nề hoàn thiện Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn