GIỚI THIỆU CHUNG

 

I. Giới thiệu chung

     Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng  là trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành xây dựng. Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội. Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần, trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

II. Sự hình thành và phát triển

   Trải qua 39 năm, xây dựng và phát triển, Trường trở thành trung tâm đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ ngành xây dựng và một số ngành liên quan; có vị trí trường hàng đầu của cả nước về đào tạo kỹ thuật xây dựng hệ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật.

      Bằng nhiều hình thức đào tạo như: Chính quy dài hạn tập trung, tại chức, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn. Trường đã cung cấp nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ cho nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước. Tính từ năm 1976 đến nay, Trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật. Nhiều cựu sinh viên của Trường đang giữ các chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, trong các liên doanh với nước ngoài.

      Trong nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng nghề Xây dựng đã hoàn thành nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường với hàng nghìn lượt cán bộ, giáo viên tham gia. Hàng năm, Trường triển khai bồi dưỡng nâng cao trình độ hàng trăm lượt công nhân kỹ thuật.

      Với những thành tích nổi bật đạt được, Trường Cao đẳng nghề Xây dựng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng các Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Nhiều tập thể, cá nhân của Trường được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.

      Tập thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Xây dựng  tin tưởng sâu sắc, với sự chỉ đạo sát sao và quan tâm ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các cấp lãnh đạo, trực tiếp là Bộ Xây dựng, với hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo, hiệu quả của đội ngũ, cùng với truyền thống vẻ vang của mình. Trường Cao đẳng nghề Xây dựng nhất định sẽ thực hiện thắng lợi sứ mệnh của mình trong giai đoạn phát triển mới.

      Trường Cao đẳng nghề Xây dựng tuyển sinh trong cả nước. Hiện nay, Ngoài các chương trình đào tạo chính quy truyền thống cung cấp cho xã hội, Nhà trường còn liên kết một số trường đại học có uy tín đào tạo liên thông bậc đại học.

III. Chức năng, nhiệm vụ

       1. Đào tạo cán bộ kỹ thuật bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe và có khả năng tìm kiếm việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng.

        2. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo qui định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Giáo dục và các qui định khác của pháp luật.

        3. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của Trường.

        4. Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

        5. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, công nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên của Trường đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

        6. Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lí sinh viên, học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

        7. Tổ chức cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

        8. Sử dụng và quản lý tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính và vốn đầu tư của Trường. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về sử dụng tài chính và bảo quản các phương tiện trang thiết bị kỹ thuật.

        9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

IV. Các ngành nghề đào tạo của Trường

Cao đẳng nghề:

                              1. Kỹ thuật xây dựng

                              2. Trắc địa công trình

                              3. Điện công nghiệp

                              4. Điện dân dụng

                              5. Cấp thoát nước       

Hệ Trung cấp nghề:

                             1. Trắc địa công trình

                              2. Điện công nghiệp

                              3. Điện dân dụng

                              4. Cấp thoát nước

                              5. Hàn

                              6. Cốt thép hàn

                              7. Kỹ thuật xây dựng

Hệ sơ câp:

                              1. Trắc địa công trình

                              2. Điện dân dụng

                              3. Điện công nghiệp

                              4. Hàn

                              5. Sản xuất gốm xây dựng

                              6. Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

                              7. Nề hoàn thiện    

                              8. Cốp pha - Giàn giáo

                              9. Bê tông

                              10. Kỹ thuật xây dựng

                              11. Cơ điện nông thôn

                              12. Cốt thép - Hàn

                              13. Cấp thoát nước                             

 IV. Liên hệ

                              Địa chỉ : 206 Đường Bạch Đằng, P. Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

                              Điện thoại: 02033.3 850. 373      *fax: 02033.850.755

                              Email: caodangnghexd@gmail.com  -  Website: caodangnghexaydung.edu.vn

 

 

 

 

Ngày đăng: 28/03/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang