MỤC TIÊU - SỨ MẠNG

       

      Mục tiêu và sứ mạng của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng là: Đào tạo, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ

Cao đẳng kỹ thuật và các trình độ thấp hơn theo quy định của pháp luật; nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, ứng dụng tiến

bộ kỹ thuật phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội  

Ngày đăng: 22/10/2016
Thông tin liên quan
Chính sách chất lượng năm giai đoạn 2020 - 2025
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang