Tin tức - Sự kiện
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Chi tiết
Quyết định về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu và Giá trị cốt lõi của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG NĂM 2021 Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG Chi tiết
CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021 Chi tiết
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 Chi tiết
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 Chi tiết
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN, THI TUYỂN VIÊN CHỨC THÁNG 10 NĂM 2020 Chi tiết
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN GIẢNG VIÊN NĂM 2020 Chi tiết
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN, THI TUYỂN GIẢNG VIÊN NĂM 2020 Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2020 Chi tiết
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DƯNG Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2020 Chi tiết
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2019 Chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Chi tiết
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG Chi tiết
CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2017 VÀ DỰ TOÁN NS NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG CĐN XÂY DỰNG Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 ĐỢT I NĂM 2019 Chi tiết
PHỐI HỢP KHAI THÁC VÀ CHO THUÊ KÝ TÚC XÁ Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang