TRUNG TÂM HUẨN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Lich sử phát triển:

Đang cập nhật...

2. Lãnh đạo phòng hiện nay:

Đang cập nhật...

3. Đội ngũ CBCNV phòng:

 

Đang cập nhật...

4. Chức năng nhiệm vụ:

Đang cập nhật...

5. Những thành tích đã đạt được:

Đang cập nhật...

6. Địa chỉ liên hệ công tác:

Đang cập nhật...

 

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn