Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?

Giới thiệu

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

1. Lịch sử phát triển

Phòng Khảo thí & ĐBCL là đơn vị mới thành lập từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 theo cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 2015 với 04 thành viên:

Trong đó: Trưởng phòng: Ths. Phạm Thị Minh Thư và 03 thành viên khác;

2. Lãnh đạo phòng hiện nay

Đ/c : Phạm Thị Minh Thư – Th.s Điều khiển và TĐH – Trưởng Phòng

3. Đội ngũ CBNV phòng

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

(tính từ ngày 01 tháng 11 năm 2017)

STT

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

SĐT

Email

1 Phạm Thị Minh Thư Thạc sỹ Trưởng phòng 0978.660.502 pminhthupktcdxd@gmail.com
2 Lê Thị Thúy Thạc sỹ Giảng viên 0985.736.907 lethuypktcdxd@gmail.com
3 Nguyễn T. Thanh Lan Thạc sỹ Giảng viên 0979.312.765 thanhlanpktcdxd@gmail.com
4 Vũ Văn Bảo Thạc sỹ Giảng viên 0904.156.934 Vubaopktcdxd@gmail.com

4. Chức năng nhiệm vụ:

a. Chức năng

4. Chức năng nhiệm vụ:

a. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện công tác khảo thí, kiểm định chất lượng dạy nghề các hệ, các trình độ đào tạo của trường.

b. Nhiệm vụ

* Công tác Khảo thí

– Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường;

– Phối hợp với các Khoa, lập kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi kết thúc học phần đối với các bậc cao đẳng, trung cấp và hệ sơ cấp nghề, đảm bảo đúng mục tiêu học phần và chuẩn đầu ra của ngành đào tạo;

– Tổ chức quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp;

– Phối hợp với các khoa tổ chức làm đề thi, in sao đề thi và bảo mật đề thi trong các kỳ thi hết học phần và thi tốt nghiệp;

– Làm lịch thi, tổ chức các lớp thi, chuẩn bị tài liệu thi, giao bài cho các khoa chấm.

– Phối kết hợp các Phòng, Khoa, Giáo viên tổ chức coi thi hết học phần và thi tốt nghiệp và xử lý các khiếu nại, khiếu kiện về thi, kiểm tra;

– Phối hợp với các khoa cải tiến phương pháp thi cho phù hợp với yêu cầu của ngành, bậc và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi;

– Tham gia các lớp tập huấn liên quan đến công tác khảo thí;

– Thực hiện thống kê và báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường về công tác Khảo thí.

* Về công tác đảm bảo chất lượng

– Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường bao gồm: phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp quản lý lớp, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo…;

– Nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các hoạt động đào tạo, báo cáo Hiệu trưởng để có biện pháp chỉ đạo nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo;

– Tổ chức, triển khai, khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống công cụ đánh giá và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập, việc học tập của người học, việc làm của người học sau khi ra trường;

– Tổ chức, triển khai công tác tự đánh giá. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá;

– Tổ chức đánh giá trong (tự đánh giá) và tham gia đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường cao đẳng do Tổng cục dạy nghề và Sở lao động thương binh xã hội ban hành;

– Tham gia tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên của Nhà trường về hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo; tham dự các khóa tập huấn về hoạt động kiểm định chất lượng do Tổng cục dạy nghề tổ chức (nếu có);

– Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các phòng, khoa, trung tâm;

– Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Trường;

– Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá;

– Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

5. Những thành tích đã đạt được:

– Tập thể lao động tiên tiến.

– Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Địa chỉ liên hệ công tác:

– Địa chỉ: Phòng Khảo thí & ĐBCL- Nhà B – Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

– Điện thoại: 0203.3. 567.227

– Email: phongktvdbclcdxd@gmail.com