Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?

GIỚI THIỆU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
  PHÒNG TỔNG HỢP

Trưởng phòng: Vương Thế Anh

Trưởng Phòng tổng hợp:

– Phụ trách chung, quản lý điều hành các hoạt động của phòng Tổng hợp đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước BGH toàn bộ công việc của Phòng Tổng Hợp;

– Nhận kế hoạch của BGH, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của phòng, phân công công việc cụ thể cho từng vị trí việc làm; Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cán bộ, viên chức nhân viên phòng Tổng hợp thực hiện kế hoạch công tác được giao.

1. Chức năng: 

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: Tổ chức và cán bộ; Hành chính-tổng hợp; Quản trị cơ sở, thiết bị. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức và cán bộ

– Lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường;

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu nhà giáo;

– Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức, thi đua, khen thưởng của trường;

– Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, công chức chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm;

– Tham mưu công tác hoạch định cơ cấu tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động, bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế  làm việc của nhà trường;

– Tham mưu công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức, thực hiện chế độ chính sách đối với CB, viên chức, nhân viên theo quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện công tác thi đua khen thưởng ký luật.

2.2. Công tác hành chính

– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục cho cán bộ, công chức đi nước ngoài;

– Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần, tháng; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác;

– Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường;

– Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường;

– Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; quản lý con dấu; văn thư, lưu trữ, tổ chức in ấn phục vụ cho các hoạt động của trường.

– Biên tập trang thông tin (website) của phòng Tổ chức – Hành Chính và là thành viên ban biên tập, cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường;

đường, khuôn viên trường, chăm sóc cây cảnh, phòng chống dịch bệnh; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự nhà trường

– Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

– Quản lý mạng internet nội bộ, Camera an ninh, Hệ thống âm thanh loa đài ánh sáng phục vụ hội nghị, hội họp.

Một số hình ảnh: Tập thể CBCNV phòng

 

 

NGOÀI CÁC CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN PHONG TRÀO THỂ THAO VĂN NGHỆ PHÒNG LUÔN LUÔN THAM GIA TÍCH CỰC VÀ HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ của phòng

Một số hình ảnh hoạt động phong trào thể thao

 

Hoạt đồng trồng cây.