Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?

Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và dịch vụ đào tạo

Ths Lý Thị Thu Hiền – Giám đốc

THÔNG TIN TRUNG TÂM TVHN&DV ĐÀO TẠO

  1. Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Dịch vụ Đào tạo
  2. Số điện thoại: 0203 3852 982
  3. Email: trungtamhnvdvdtcdxd@gmail.com
  4. Nhân sự Trung tâm:
TT Họ và tên Chức vụ Email Số điện thoại
1.        Lý Thị Thu Hiền

 

Giám đốc lythuhientthncdxd@gmail.com 0904393868
2.        Đào Thị Hải Nhân viên daohaitthncdxd@gmail.com 0399518361
3.        Lê Hải Nam Nhân viên namle96.ub@gmail.com 0397290859

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

5.1. Chức năng

– Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo: Tư vấn hướng nghiệp các đối tượng có nhu cầu vào học tập các ngành nghề mà nhà trường được cấp phép đào tạo

– Liên kết đào tạo: Liên kết mở các hệ đào tạo tại trường; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

– Tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động: Tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường. Tư vấn tuyển dụng lao động, thực tập sinh, xuất khẩu lao động.

5.2. Nhiệm vụ

– Tuyển sinh theo chỉ tiêu hàng năm nhà trường giao. Thực hiện công tác quảng cáo, tuyên truyền phục vụ công tác tuyển sinh, bố trí nhân lực đảm bảo  nhiệm vụ tuyển sinh trong năm.

– Quản lý các lớp, các hệ liên kết đào tạo: Phối hợp các trường để mở và quản lý các lớp liên kết đào tạo các hệ, các nghề mà nhà trường không đào tạo.

– Tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc trong nước, thực tập sinh, xuất khẩu lao động

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được nhà trường giao.