Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?
banner term

Phòng Tài chính – Kế toán

1. Đội ngũ Phòng Tài chính – kế toán

2. Lịch sử phát triển

            Cùng với lịch sử phát triển của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng, Phòng Tài chính – kế toán có sự thay đổi và chuyển biến như sau:

            Trường Cao đẳng nghề Xây dựng tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật Xây dựng. Trường được thành lập năm 1973 trước đó thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 18. Năm 1996 Công ty số 18 sát nhập với liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới thành lập Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng, Trường công nhân kỹthuật Xây dựng chuyển về là thành viên của Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng. Năm 2006, theo quyếtđịnh số 1075/QĐ-BXD ngày 11/7/2006 của Bộ Xây dựng Trường công nhân kỹ thuật Xây dựng được nângcấp thành Trường Trung cấp Xây dựng. Qúa trình này Phòng Tài chính – kế toán có tên gọi là Phòng Tài vụ.Năm 2015 theo Quyết định số 884/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/6/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiTrường Trung cấp Xây dựng được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng. Phòng Tài vụ đổitên thành Phòng Tài chính – kế toán

           

3. Cơ cấu tổ chức:

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Nhàn

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – kế toán

Điện thoại: 02033.850187

Mobile: 01696.993.199

Email: nguyennhanpktcdxd@gmail.com

4. Đội ngũ cán bộ nhân viên

Tổng số cán bộ nhân viên: Gồm 04 đồng chí.

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Chuyên ngành

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Nhàn

Cử nhân

Trưởng phòng

 Kế toán

01696993199 nguyennhanpktcdxd@gmail.com

2

Bùi Văn Tỵ

Cử nhân

Phó Phòng

Kế toán

0972885705 buivantypktcdxd@gmai.com

3

Hoàng T.Hồng Hải

Cử nhân

Nhân viên

Kế toán

0977004199 hoangthihonghaipktcdxd@gmai.com

4

Lê Thu Nguyệt

Cử nhân 

Nhân viên

Kế toán

0973699516 lethunguyet18051994@gmail.com

5. Chức năng nhiệm vụ:

a. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, chế độ kế toán và tài sản. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.

b.  Nhiệm vụ

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

– Lập dự toán, tổ chức hạch toán công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của Trường theo quy định;

–  Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh – sinh viên; các khoản thu nộp

nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Trường có hoạt động thu, chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tăng nguồn

thu cho Trường;

– Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường hàng năm;

– Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản phụ cấp

quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ;

chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh – sinh viên và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập,

giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Trường theo

đúng các quy định hiện hành;

– Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu

trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước;

–  Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.

6. Những thành tích đã đạt được:

  – Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2015.

  – Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2 đồng chí năm 2015.

  – Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 2015.

  – Năm 2016 đạt 100% lao động tiên tiến . 02 đồng chí đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

7. Địa chỉ liên hệ công tác:

– Tầng 2, nhà A, Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

– Địa chỉ: Số 206, đường Bạch Đằng, P.Nam Khê, TP.Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

– Điện thoại: 02033.850.187        Email: Phongtcktcdxd@gmail.com